Kia tū Rangatira

Ngā Pitopito Kōrero e pa ana ki te Aronga Whanonga

Our kura is part of the PB4L Behaviour Learning Programme.   

Read about our systems and procedures in  "He Korowai Aroha" PB4L Whanonga 2019