Mauao

Ngā Pitopito Kōrero ō Mauao.

Kia ora tatou katoa.
Mauao ki te rangi. 
Mauao ki te whenua.
Mauao tangata.
Tihei mauri ora.