Patupaiarehe

Ngā Pitopito Kōrero ō Patupaiarehe

Anei te akomanga o Patupaiarehe. 
Patupaiarehe i te rangi Patupaiarehe i te whenua.
Hui e taiki e!